^na vrh strane

50 godina tradicije

Javne nabavke

NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
NAFTNI DERIVATI:
 
GAS ZA GREJANJE:
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
TELEFONSKE USLUGE:
 
PUTNIČKO KOMBI VOZILO ZA PREVOZ KORISNIKA:
 
LEKOVI:
 
MATERIJAL ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE:
 
SREDSTVA ZA HIGIJENU KORISNIKA I PROSTORIJA:
 
RADOVI NA ADAPTACIJI POTKROVLJA OBJEKTA III:
 
POSTELJNO PLATNO:
 
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, DEZODORACIJU I DEZINFEKCIJU PODOVA I MOKRIH ČVOROVA:
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ:
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
PRIRODNI GAS:
 
MEDICINSKA OPREMA
PUTNIČKO VOZILO SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM:
 
SANITETSKO VOZILO SA PRATEĆOM MEDICINSKOM OPREMOM:
 
OPREMA:
 
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKU OBJEKATA:
 
LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL:
15. Poziv
  
HEMIJSKA SREDSTVA:
1. Poziv
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
1. Odluka
3. Poziv
 
PRIRODNI GAS:
1. Odluka
3. Poziv
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
1. Odluka
3. Poziv
  


 
 
 
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.