^na vrh strane

50 godina tradicije

Delatnost i kapacitet

Delatnost i kapacitet ustanove je definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite.

Osnovna delatnost ustanove je pružanje usluga domskog smeštaja za odrasla i starija lica.

Usluga smeštaja obuhvata:

  • smeštaj u sobu;
  • ishranu;
  • održavanje lične higijene;
  • održavanje higijene odeće;
  • održavanje higijene prostora;
  • zdravstvenu negu i rehabilitaciju;
  • pomoć u svakodnevnim aktivnostima;
  • posebne aktivnosti usmerene na održavanje samostalnosti i vitalnosti starih, uključivanje u slobodne aktivnosti koje se realizuju u domu;
  • pomoć u rešavanju posebnih socijalnih i porodičnih problema.

 

Dodatna delatnost ustanove je pružanje usluga smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica. 
Smeštajem u prihvatilište korisniku se obezbeđuje kratkotrajan smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama.

Ustanova raspolaže sa 330 mesta za pružanje usluga domskog smeštaja i 6 mesta za pružanje usluga prihvatilišta.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.