^na vrh strane

50 godina tradicije

Cena

Cenu usluga smeštaja određuje nadležno ministarstvo.

U cenu smeštaja, za sve korisnike, uračunat je smeštaj, ishrana, usluge socijalnog rada, psihološke podrške, primarne zdravstvene zaštite, usluge fizikalne terapije, pravna pomoć, održavanje higijene prostora i lične garderobe i usluge frizera.

Cena smeštaja razlikuje se u zavisnosti od kvaliteta smeštaja i obima usluga koje se pružaju korisniku,.

Objekat I

I stepen podrške          jednokrevetna soba          52.966,80 din.

I stepen podrške          dvokrevetna soba             44.139,00 din.

II stepen podrške         jednokrevetna soba           43.171,20 din.

II stepen podrške         dvokrevetna soba              35.976,00 din 

III stepen podrške        jednokrevetna soba           39.140,40 din.

III stepen podrške         dvokrevetna soba             32.617,00 din 

IV stepen podrške        jednokrevetna soba           33.372,00 din.

IV stepen podrške       dvokrevetna soba               27.810,00 din.

 

Objekat II, III i IV-B

I stepen podrške          višekrevetna soba              44.139,00din.

II stepen podrške         višekrevetna soba              35.976,00 din.

III stepen podrške         višekrevetna soba              32.617,00din.

IV stepen podrške         višekrevetna soba             27.810,00 din 

 

Objekat IV-A

I stepen podrške          dvokrevetni apartman                                  59.587,65 din.

I stepen podrške          dvokrevetni apartman - jedna osoba            95.340,24 din.

II stepen podrške         dvokrevetni apartman                                   48.567,60 din.

II stepen podrške         dvokrevetni apartman - jedna osoba            77.708,16 din 

III stepen podrške        dvokrevetni apartman                                   44.032,95 din.

III stepen podrške         dvokrevetni apartman- jedna osoba            70.452,72 din 

IV stepen podrške        dvokrevetni apartman                                   37.543,50 din.

IV stepen podrške        dvokrevetni apartman - jedna osba               60.069,60 din.

Usluge smeštaja korisnika u Gerontološkom centru Kragujevac možete izmiriti uplatom na tekući račun broj 840-31218845-03 sa pozivom na broj odobrenja, po modelu 97 3100182040174512900.  Kao svrhu uplate obavezno navesti ime i prezime, kao i JMBG korisnika usluga.

 

Nezavisni korisnici su osobe koje samostalno obavljaju aktivnosti dnevnog života i potrebna im je podrška i bezbednost.

Poluzavisni korisnici su osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljenju osnovnih potreba, prvenstveno pomoć pri održavanju lične higijene, ishrani, kao i stalni zdravstveni nadzor.
Zavisni korisnici su osobe kojima je potrebna stalna zdravstvena nega i intenzivna pomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba.

 

Cena usluga smeštaja u prihvatilište

Usluga smeštaja u prihvatilište je besplatna za sve korisnika, a uslugu plaća lokalna samouprava koja izdaje uput za korišćenje usluge.
Cena je formirana na dnevnom nivou, a bazirana je na ceni smeštaja zavisnih korisnika.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.