^na vrh strane

50 godina tradicije

Organizacija i kadrovi

1

Uporedo sa infrastrukturnim razvojem rastao je i broj zaposlenih u Gerontološkom centru Kragujevac. Danas ustanova ima više od 130 radnika angažovanih na raznovrsnim poslovima, a sve u cilju obezbeđivanja visokog kvaliteta svakodnevnog života korisnika. Od ukupnog broja zaposlenih, 83% je angažovano na neposrednom radu sa korisnicima usluga.

1

U neposrednom radu sa korisnicima angažovan je stručni tim koji sačinjavaju svi stručni radnici socijalne i zdravstvene službe.

                Službu za socijalna pitanja čine 3 socijalna radnika, psiholog, 3 radna terapeuta i 2 radna instruktora što predstavlja izuzetnu osnovu za kvalitetno zadovoljenje socijalnih potreba korisnika Gerontološkog centra.

                Zdravstvenu službu čine 3 lekara (specijalista opšte medicine, specijalista interne medicine i specijalista fizijatrije), medicinske sestre sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, fizioterapeuti i negovatelji.
Radnici u vešeraju i spremačice takođe pripadaju zdravstvenoj službi.

                Gerontološki centar ima veliku službu za opšta, pravna i kadrovska pitanja.
Pravnik obavlja pravne poslove za ustanovu kao pravno lice, a takođe obavlja i poslove pravne zaštite korisnika usluga.
Poslove nabavke obavljaju ekonomista i pravnik.
Za kvalitet života i zdravlja korisnika od izuzetnog značaja je doprinos koji imaju radnici u kuhinji (kuvarice i serviri). U frizerskom salonu ustanove angažovani su frizer i berberin.
Članovi ove službe su i radnici u krojačkoj radionici, radnici Odeljenja održavanja, radnici na poslovima obezbeđenja, vozači i administrativni radnici.

                Poslove knjigovodstva i finansijskog poslovanja obavljaju kadrovi angažovani u okviru službe računovodstva. Ova služba raspolaže diplomiranim ekonomistom i ekonomskim tehničarima.

                U Gerontološkom centru postoje tri stalna tima:

  • Kolegijum, čiji su članovi direktor i rukovodioci službi i timova.
  • Stručni tim za institucionalnu i vaninstitucionalnu zaštitu koji čine socijalni radnici, psiholog, lekari, pravnik, glavna medicinska sestra i radni terapeuti.
  • Komisija za prijem i otpust korisnika istog sastava kao i stručni tim.

                                
Organizacija rada izvršena je prema potrebama korisnika. U ustanovi se radi u tri smene. Poslovi su podeljeni na radne grupe, a konkretno obavljanje poslova na izvršioce tako da svaka radna grupa ili pojedinac svoje radne zadatke izvršava u okviru svoje radne smene.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.