^na vrh strane

50 godina tradicije

Objekat 3

Objekat 3 organizovan je za pružanje usluga korisnicima zavisnim od tuđe nege i pomoći. Sagrađen je 1976.godine, a 2008.godine izvršena je adaptacija prostorija i ugrađen je lift. 2011-2012. godine urađena je kompletna izolacija i zamena krovnog pokrivača. 
Ispred stacionara je prijatan letnjikovac i park.

Sobe su dvokrevetne i višekrevatne.

Korisnicima se pružaju sledeće usluge:

  • Smeštaj i ishrana;
  • Psiho-socijalna podrška;
  • Primarna zdravstvena zaštita;
  • Organizovanja slobodnog vremena;
  • Pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti;
  • Stalna nega.

 

Objekat 3 Objekat 3
    
 
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.