^na vrh strane

50 godina tradicije

Objekat 4

Objekat 4 je počeo sa radom 2003. godine. Ima dva bloka apartmanskog tipa.

Bloku A se pružaju usluge nezavisnim korisnicima, a svaki apartman ima kupatilo, predsoblje i opremljenu čajnu kuhinju.
Korisnicima se pružaju sledeće usluge:

  • Smeštaj i ishrana;
  • Psiho-socijalna podrška;
  • Primarna zdravstvena zaštita;
  • Organizovanje slobodnog vremena.

 

Bloku B se pružaju usluge zavisnim korisnicima i svaka soba ima kupatilo.
Korisnicima se pružaju sledeće usluge:

  • Smeštaj i ishrana;
  • Psiho-socijalna podrške;
  • Primarna zdravstvena zaštita;
  • Organizovanje slobodnog vremena;
  • Pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti;
  • Stalna nega.

 

  

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.