^na vrh strane

50 godina tradicije

Zdravstvena zaštita

Ustanova pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, po ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije. Zdravstvene usluge se realizuju u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu oblast. Zdravstvena zaštita u ustanovi se pruža na osnovu verifikovane ispunjenosti uslova za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite.
Zdravstvena usluga je usmerena ka potrebama lica na smeštaju u domu i njena osnovna uloga je zadovoljenje potreba koje su prepoznate od strane zdravstvenih radnika.

Cilj zdravstvene usluge u domu je očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog potencijala stare osobe u okruženju u kome živi.

 Program kurativne medicine:

  • Svakodnevni lekarski pregledi putem vizita ili ambulantno;
  • Redovno praćenje vitalnih znakova (ta, puls, temperatura, disanje, bol);
  • Primena peroralne, parenteralne i inhalatorne terapije;
  • Plasiranje katetera, previjanje, ispiranje uha;
  • Sprovođenje fizikalne terapije.

 

U Ustanovi postoji i mini laboratorija, a od analiza se rade: sedimentacija, glikemija, biohemijski pregled urina. Ostale potrebne analize odrađuju se u Domu zdravlja, Institutu za javno zdravlje i Kliničkom centru Kragujevac.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.