^na vrh strane

50 godina tradicije

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije u cilju lečenja oboljenja, povreda i njihovih posledica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste samostalno ili uporedo sa medikamentoznom terapijom.

Savremena ordinacija, koja omogućava pružanje kvalitetnih usluga fizikalne terapije i rehabilitacionih tretmana, opremljena je aparatima za:

 • elektroterapiju (TENS, IFS, DDS, SG, EF lekova);
 • magnetnu terapiju;
 • hromoterapiju (laser, IR);
 • termoterapiju (topla pakovanja);
 • kineziterapiju;
 • aparaturnu masažu (mehanička i ultrazvučna).

Fizikalna terapija se sprovodi po utvrđenoj potrebi od strane lekara fizijatra, a najzastupljenija su:

 • reumatska oboljenja;
 • stanja posle povreda;
 • neurološka oboljenja;
 • oboljenja krvnih sudova;
 • pulmološka oboljenja;
 • internistička oboljenja.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.