^na vrh strane

50 godina tradicije

Prihvatilište

Kao jedan od rezultata projekta vaninstitucionalne zaštite u gradu Kragujevcu, od 01.02.2012. godine u okviru Gerontološkog centra otpočelo je sa radom Prihvatilište za odrasle i starije osobe. Dogradnjom Objekta 2, koju je finansiralo Ministarstvo rada i socijalne politike, stvoreni su kapaciteti za pružanje ove usluge. Sadržaj se organizuje na osnovu godišnjeg ugovora koji se zaključuje sa lokalnom samoupravom.

Prihvatilište je u međuvremenu preraslo u uslugu regionalnog karaktera. Namenjeno je privremenom zbrinjavanju odraslih i starih lica koja se zateknu u stanju neodložne socijalne potrebe.

Trenutni kapacitet Prihvatilišta za odrasle i starije osobe je 6 ležaja.

Korisnicima se pružaju sledeće usluge:

  • Smeštaj i ishrana;
  • Psiho-socijalna podrška;
  • Primarna zdravstvena zaštita;
  • Organizovanje slobodnog vremena;
  • Pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

 

Prihvatiliste za odrasle Prihvatiliste 
 
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.