^na vrh strane

50 godina tradicije

Dnevni boravak

Dnevni boravak starih u Gerontološkom centru organizovan je od maja 2003. godine u okviru projekta razvoja otvorenih oblika zaštite u Kragujevcu. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa nevladinom organizacijom Progetto Sviluppo, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja Kragujevac, Gerontološkim centrom Kragujevac i lokalnom samoupravom.

Rezultati koji su postignuti u prvim godinama funkcionisanja ovog sadržaja bili su osnov za pokretanje inicijative da se obezbedi veći i kvalitetniji prostor i uslovi za pružanje ovih usluga.

Sredstvima resornog ministarstva, donatora (Sindicato pensionati italiani SPI - CGIL di BRESCIA, ASSOCIAZIONE ZASTAVA - BRESCIA per la solidarieta internazionale i PROGETTO SVILUPPO / GCIL) i Gerontološkog centra finansirana je dogradnja, adaptacija i opremanje objekta te je u martu 2012. godine pušten u funkciju Dnevni centar koji u potpunosti zadovoljava standarde za organizaciju ovakvog sadržaja.

Gerontološki centar Kragujevac u ovom projektu učestvuje kroz obezbeđivanje prostora, ishrane i prevoza korisnika. Prostor površine 118m2 obezbeđuje kapacitet za 15 korisnika.

Na pružanju usluga stalno su angažovani koordinator i gerontodomaćica.

 

 
 
 
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.