^na vrh strane

50 godina tradicije

Projekti i donacije

Tokom prethodnih godina Gerontološki centar Kragujevac učestvovao je u realizaciji raznovrsnih projekata.

"Podrška reformi politike zaštite starijih lica u Srbiji (druga faza)" je projekat čiji je nosilac i finansijer bila italijanska nevladina organizacija Progetto Sviluppo. Ovim projektom razvijane su različite usluge: kućna nega, pomoć u kući, dnevni centar, fizioterapija, odbor za zaštitu starih, integracija socijalnih i zdravtsvenih usluga, socijalni dijalog, karte usluga.

Projekat pod nazivom "Mi smo tu za vas" finansiralo je Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegov nosilac bilo je Udruženje paraplegičara. Ovim projektom razvijane su usluge radne terapije (rad na razboju) i obuka korisnika za rad na računaru.

Nosilac projekta "Poboljšanje socijalnih usluga za starija lica u Kragujevcu/Srbiji" bio je Grad Kragujevac. Projekat je finansirala nevladina organizacija Volkshilfe Österreich u cilju proširenja usluga vaninstitucionalne zaštite, poboljšanja sistema zaštite kroz povećanje efikasnosti, efektivnosti i održivosti modela.

"Integrisana sociozdravstvena zaštita starih i osoba sa invaliditetom" je naziv projekta čiji je nosilac bio Centar za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac, a finansiran je od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne službe za zapošljavanje. Projektom je izvršena edukacija za poslove gerontodomaćica, unapređene su usluge Dnevnog centra i intenzivirana je podrška osobama sa demencijom.

InterSOS je bio nosilac projekta pod nazivom "Dostojanstvena starost - proširenje i poboljšanje socijalnih i zdravstvenih usluga za domicilna i izbegla lica" koji je finansirala organizacija Cooperazione Italiana. Ovim projektom realizovani su infrastrukturni radovi za podizanje kvaliteta usluga zbrinjavanja zavisnih korisnika i pružanja palijativne nege.

 

Organizacije i privredni subjekti koji su donirali Gerontološki centar su:

 • Progetto Sviluppo
 • Comitato Auti
 • Sindicato pensionati italiani SPI - CGIL di BRESCIA
 • ASSOCIAZIONE ZASTAVA - BRESCIA per la solidarieta internazionale
 • Humanitarno udruženje "Ljubi bližnjeg svog"
 • MA.KOM Šabac
 • InterSOS
 • Forma Ideale
 • Galenika A.D. Beograd
 • Hemofarm Vršac
 • Jugohemija - Farmacija D.O.O. (Poslovni centar Kragujevac)
 • Fondacija Solidarnost Srbije
 • MD Imaging
 • Proelfex.

Donatori Gerontološkog centra obezbeđivali su finansijsku pomoć, inventar, lekove i druga sredstva koja unapređuju rad ustanove i kvalitet života naših korisnika.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.