^na vrh strane

50 godina tradicije

Najbolja nega za najteže obolele

VESTI | UTORAK, 26. SEPTEMBAR 2017. GODINE

Gerontološki centar Kragujevac je danas 26.09.2017. godine svečano otvario Blok za palijativnu negu i zbrinjavanje, uz prisustvo g-dina Nikolasa Bizela, šefa sektora operacija EUDEL, g-đe Mirjane Maksimović, menadžera programa EUDEL i doc. dr Saše Trandafilovića, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projektom "Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici" ostvarene su značajne koristi za korisnike i lokalnu zajednicu: realizovano je 100 poseta korisnicima usluga od strane multidisciplinarnog tima, pružena je usluga nege za 78 korisnika u njihovim domovima - i to ukupno 15.840 usluga. Takođe, na smeštaju je bilo 22 korisnika kojima je pružana usluga palijativne nege i to ukupno 2.156 dana sa 17.248 pruženih usluga. Blok palijativne nege u Gerontološkom centru Kragujevac opremljen je i smeštajniim kapacitetom za 26 korisnika, na skoro 500m2, koji ispunjavaju sve standarde za visok kvalitet smeštaja i pružanja usluga.

Sama realizacija ovog sveobuhvatnog projekta počela je 2011. godine kada je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prepoznalo značaj usluge palijativne nege. Te godine Ministarstvo je finansiralo nadgradnju objekta sa 105.000 € i time stvorilo uslov za dalje aktivnosti.

2015. godine EU je nastavila podršku kroz Projekat "Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici“ sa 253.396,33 €. Projekat su 18 meseci realizovali Gerontološki centar Kragujevac i udruženje Viktorija, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Opšti cilj projekta je bio poboljšanje kvaliteta života osoba u terminalnom stanju na teritoriji Grada Kragujevca i susednih opština.

Tokom realizacije projekta, ministarstvo je finansiralo adaptaciju prostora, sa 115.000 €, a opremu je finansirala Evropska unija, sa skoro 70.000 €.

Usluga palijativne nege i zbrinjavanja predstavlja početak pružanja specijalizovanih socio-zdravstvenih usluga, predviđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti. Dalji razvoj vidimo u specijalizovanim uslugama za osobe obolele od demencije i Alchajmerove bolesti, kao i specijalizovanim uslugama rehabilitacije.

   

Projekat "Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs.

   

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.